Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Verantwoording

DUTO wiki >  Verantwoording
Op de volgende pagina's vind je belangrijke achtergrondinformatie bij DUTO.

Duurzame toegankelijkheid wil zeggen: informatie is vanaf het moment van ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren.

Over de baten van duurzame toegankelijkheid en de rol van DUTO als gedeeld eindbeeld.

Over de relatie van DUTO met andere normen die eisen stellen aan de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken..

DUTO is niet de eerste norm met eisen die gesteld (kunnen) worden aan de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Bestaande normen zijn wetgeving, standaarden en andere normenkaders. Wat is de relatie van DUTO met die bestaande normen?

Meer over de aanleiding, de opdracht voor DUTO en de sturing.

wiki Nationaal Archief