Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Classificatieschema (Vervallen)

k
Regel 2: Regel 2:
 
|Elementtype=Eis
 
|Elementtype=Eis
 
|Prefix=Eis
 
|Prefix=Eis
|Nummer=5
+
|Nummer=(vervallen)
 
|Nr. DUTO 0.1=1
 
|Nr. DUTO 0.1=1
 +
|ID=DUTO-0005
 
|Eis=Er is een vastgesteld classificatieschema met daarin categorieën waarin de processen van de organisatie zijn ingedeeld, op basis van overeenkomstige kenmerken van die processen.
 
|Eis=Er is een vastgesteld classificatieschema met daarin categorieën waarin de processen van de organisatie zijn ingedeeld, op basis van overeenkomstige kenmerken van die processen.
 
|Toelichting='''Reden vervallen: betreft eis aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.'''Een classificatieschema voor processen gebruikt men onder andere voor het vastleggen van metagegevens over het bronproces van een informatieobject. Daartoe selecteert men eerst de categorie waartoe het bronproces behoort (bijvoorbeeld: vergunningverlening). Vervolgens voegt men die categorie als metagegeven toe aan het informatieobject.
 
|Toelichting='''Reden vervallen: betreft eis aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.'''Een classificatieschema voor processen gebruikt men onder andere voor het vastleggen van metagegevens over het bronproces van een informatieobject. Daartoe selecteert men eerst de categorie waartoe het bronproces behoort (bijvoorbeeld: vergunningverlening). Vervolgens voegt men die categorie als metagegeven toe aan het informatieobject.

Versie van 3 aug 2016 om 13:46

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Classificatieschema (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Er is een vastgesteld classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën. met daarin categorieën waarin de processen van de organisatie zijn ingedeeld, op basis van overeenkomstige kenmerken van die processen.

Toelichting

Reden vervallen: betreft eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. aan metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven.. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.Een classificatieschema voor processen gebruikt men onder andere voor het vastleggen van metagegevens over het bronprocesHet werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt. van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.. Daartoe selecteert men eerst de categorieAanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschema. waartoe het bronproces behoort (bijvoorbeeld: vergunningverlening). Vervolgens voegt men die categorie als metagegeven toe aan het informatieobject.

Zaakgericht werken gaat ook met een classificatieschema voor processen. Daartoe clustert men overeenkomstige zaken met een overeenkomstige procesgang tot categorieën 'zaken met processen met overeenkomstige kenmerken'. Die categorieën zaken noemt men 'zaaktypen'. Die zaaktypen worden vastgelegd in een zaaktypecatalogus (ZTC). Die beschrijft per zaaktype (oftewel soort procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak.) kenmerken van parameters over de aard van het proces en de bijbehorende informatievoorziening. Behandelt men een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden., dan maakt men gebruik van de kenmerken die horen bij het zaaktype van die zaak. Met die kenmerken kunnen het proces en de bijbehorende informatievoorziening worden gestuurd en gecontroleerd.

  • Eis 5 heeft een relatie met Eis 1. Alle volgens Eis 1 beschreven soorten processen moeten een plek hebben in het classificatieschema van Eis 5. Met de kenmerken per zaaktype geeft een ZTC - in elk geval deels - ook invulling aan Eis 1.
  • Eis 5 heeft ook een relatie met Eis 2. Eis 2 zegt dat van elk proces dat is uitgevoerd is vastgelegd - met procesinformatie - hoe dat proces is uitgevoerd. Bijvoorbeeld: welke processtap wanneer en door wie is uitgevoerd. Bij het op die manier (vaak op zaak en/of dossierniveau) documenteren van de procesgang, kan men gebruikmaken van wat per categorie processen al standaard is vastgelegd.
  • Eis 5 heeft tot slot een relatie met Eis 7. Die gaat over de relatie tussen processen en informatieobjecten.


Bronverwijzingen

Bronnen die deze eis onderbouwen op het niveau van eisen in wet- en regelgeving en overheidsstandaarden zijn:

Een niet-vastgestelde standaard die deze eis onderbouwt is:

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteria


wiki Nationaal Archief