Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Identificatiekenmerk (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Identificatiekenmerk (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. heeft een uniek en onveranderlijk identificatiekenmerkUniek kenmerk van een entiteit..

Doel

Reden vervallen: Deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. is al onderdeel van de Richtlijn Metagegevens Overheid.

Met het identificatiekenmerk kan een gebruiker eenduidig verwijzen naar een informatieobject. Bijvoorbeeld bij referentie in teksten, e-mails, etcetera en bij relaties die zijn vastgelegd in metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven.. Het identificatiekenmerk moet onveranderlijk zijn, zodat ook in de toekomst op basis van een verwijzing het informatieobject gevonden kan worden.

Toelichting

Het identificatiekenmerk van een informatieobject is als de naam van het object. Het is het instrument voor het leggen van verbanden tussen informatieobjecten en daarmee het vastleggen van de contextDe entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen. van een informatieobject.

Uniek wil zeggen dat twee verschillende informatieobjecten nooit hetzelfde identificatiekenmerk mogen hebben. Onveranderlijk wil zeggen dat het identificatiekenmerk nooit gewijzigd wordt. Merk op dat een informatieobject meer dan één identificatiekenmerk kan hebben. 

Het identificatiekenmerk is een verplicht metagegeven in de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie.

Implementatieadvies

  • Zorg ervoor dat het identificatiekenmerk geen betekenisvolle informatie bevat. Zoals een titel, datum of organisatienaam. Omdat bij wijziging van die informatie dan het identificatiekenmerk ook gewijzigd moet worden.
  • Gebruik een Uniform Resource Identifier als indetificatiekenmerk. Dit is een gangbare standaard volgens het Forum Standaardisatie

Bronverwijzingen

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief