Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Beperking van openbaarheid (Vervallen)

Regel 2: Regel 2:
 
|Elementtype=Eis
 
|Elementtype=Eis
 
|Prefix=Eis
 
|Prefix=Eis
|Nummer=28
+
|Nummer=(vervallen)
|Nr. DUTO 0.1=18
+
|ID=DUTO-0028
 
|Titel=Beperking van openbaarheid
 
|Titel=Beperking van openbaarheid
 
|Eis=Er is een lijst met toegestane gronden voor beperking van openbaarheid, gemotiveerd door wetgeving en beleid.
 
|Eis=Er is een lijst met toegestane gronden voor beperking van openbaarheid, gemotiveerd door wetgeving en beleid.

Versie van 3 aug 2016 om 14:31

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Beperking van openbaarheid (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Er is een lijst met toegestane gronden voor beperking van openbaarheid, gemotiveerd door wetgeving en beleid.

Toelichting

Reden vervallen: dit is een implementatiekeuze die niet rechtstreeks voor de gebruikers van belang is.

De meest voor de hand liggende beperking op toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie., is de beperking op toegang tot privacy gevoelige gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Sinds de introductie van de Europese privacyregelgeving moeten organisaties kunnen aantonen hoe zij datalekken voorkomen in hun werkprocessen en applicaties. Dit heet ook wel security by design. Basis hiervoor is een lijst met toegestane gronden voor beperking van openbaarheid, gemotiveerd door wetgeving en beleid.

Voor meer informatie over informatiebeveiliging verwijzen wij naar de eisen op het gebied van Informatiebeveiliging (zie onder Standaarden). Voor beperking van toegang - ook na overbrengingVerplichte procedure uit de Archiefwet om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats over te dragen - verwijzen we naar de Archiefwet 1995 en de Wet hergebruik overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. (Who).


Bronverwijzingen

Bronnen die deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. - op het niveau van wet- en regelgeving en overheidsstandaarden onderbouwen zijn: 

Archiefwet 1995

Wet hergebruik overheidsinformatie

Europese privacyrichtlijn

WBP

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteria


wiki Nationaal Archief