Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Beheerapplicaties (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Beheerapplicaties (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Er is een beschrijving van alle (actuele en niet-actuele) beheerapplicaties waarmee de organisatie informatieobjecten ontvangt, creëert, bewaart, beheert en beschikbaar stelt.

Toelichting

Reden vervallen: implementatiekeuze.

Een overheidsorganisatie heeft een overzicht gemaakt van de beheerapplicaties, en een beschrijving van wat deze applicaties doen. Overzicht en beschrijving leveren basisinformatie voor het inrichten van functies voor het opslaan, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken.. Zonder zo'n overzicht en beschrijving is het goed besturen, inrichten en beheren van de informatievoorziening (informatiemanagement) niet goed mogelijk.

Deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. hangt samen met Eis 8, die gaat over de categorieën informatieobjecten per beheerapplicatie.


Bronverwijzingen

De redactie vond in wet- en regelgeving en in overheidsstandaarden nauwelijks bronnen die - op het niveau van eisen - deze eis onderbouwen. Het beschrijven van beheerapplicaties is echter wel een vast onderdeel van het informatiemanagement van een organisatie.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief