Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Categorieën in classificatieschema (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Categorieën in classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën. (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Er is een vastgesteld classificatieschema met daarin categorieën waarin de informatieobjecten van de organisatie zijn ingedeeld, op basis van overeenkomstige kenmerken van de functies van die informatieobjecten in het werkproces.

Toelichting

Reden vervallen: overbodig omdat classificatieschema voor  informatieobjecten onderdeel is van het informatiemodelBeschrijving van de structuur en betekenis van de informatieobjecten in een bepaald domein..

Een classificatieschema voor informatieobjecten wordt onder andere gebruikt voor het vastleggen van metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. over de functie van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.. Uit het classificatieschema voor informatieobjecten selecteert men eerst de functiecategorie (bijvoorbeeld: 'agenda' of 'verslag') waartoe het informatieobject behoort. Deze functiecategorie voegt men vervolgens als metagegeven toe aan aan het informatieobject.

Met een classificatieschema voor informatieobjecten kan men ook per soort procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak. of per beheerapplicatie vastleggen welke soorten informatieobjecten daar bij horen (zie respectievelijk Eis 3 en Eis 7).


Bronverwijzingen

Bronnen die deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. onderbouwen op het niveau van eisen in wet- en regelgeving en overheidsstandaarden: * Archiefwet 1995, artikel 3;

Overweging

Bij de formulering van deze eis vermijden we het woord 'type' - als vervanging van het woord 'categorieAanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschema.'. Bedoeling van dit classificatieschema is namelijk een clustering van informatieobjecten naar overeenkomstige kenmerken (oftewel attribuutwaarden). En niet naar overeenkomstige attribuutsoorten, zoals bij het benoemen van objecttypen in informatiemodellen. Vergelijk met 'type' en 'class' in de Engelstalige literatuur, bijvoorbeeld in Jan Dietz' Enterprise ontology.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief