Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Beschrijving categorieën (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Beschrijving categorieën (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Per beheerapplicatie is beschreven welke categorieën informatieobjecten de organisatie met die applicatie ontvangt, creëert, bewaart, beheert en beschikbaar stelt.

Toelichting

Reden vervallen: implementatiekeuze.

Een overzicht van de categorieën informatieobjecten per beheerapplicatie, is een gebruikelijk onderdeel van informatiemanagement. Zonder zo'n overzicht is het besturen, inrichten en beheren van de informatievoorziening - en daarmee ook het informatiebeheer - van een organisatie niet goed mogelijk. Het overzicht levert immers basisinformatie voor het gebruiken en beheren van beheerapplicaties.* Eis 8 heeft een relatie met Eis 4.  Behalve een overzicht van de categorieën informatieobjecten, is het gebruikelijk om voor elke beheerapplicatie ook overzicht te hebben met definities van de soorten informatieobjecten en hun onderlinge relaties

  • Eis 8 heeft ook een relatie met Eis 3. Die gaat over het beschrijven van beheerapplicaties.


Bronverwijzingen

De redactie vond geen bronnen op het niveau van wet- en regelgeving en overheidsstandaarden die deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. onderbouwen. 

Overweging

Op het moment dat de DUTO-eisen werden geformuleerd, was de Baseline Informatiehuishouding Rijk (BIR) niet beschikbaar op internet. NORA 3.0 was wel beschikbaar. De pagina 17 waarnaar werd verwezen, bevatte echter slechts afgeleide principes. Maar geen principe dat aangeeft dat per beheerapplicatie de categorieën of soorten informatieobjecten moeten zijn beschreven.

Het beschrijven van beheerapplicaties op het hier benoemde niveau, is echter vast onderdeel van het informatiemanagement van een organisatie. Zonder zo'n beschrijving is het niet goed mogelijk de inrichting en het beheer van de informatievoorziening van de organisatie te sturen.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief