Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Lijst van actoren (Vervallen)

Regel 3: Regel 3:
 
|Prefix=Eis
 
|Prefix=Eis
 
|Nummer=(vervallen)
 
|Nummer=(vervallen)
|Nr. DUTO 0.1=12
 
 
|ID=DUTO-0009
 
|ID=DUTO-0009
 
|Eis=Er is een lijst van alle actoren die bij de processen betrokken zijn .
 
|Eis=Er is een lijst van alle actoren die bij de processen betrokken zijn .

Versie van 3 aug 2016 om 14:00

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Lijst van actoren (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Er is een lijst van alle actoren die bij de processen betrokken zijn .

Toelichting

Reden vervallen: implementatiekeuze. 

Een lijst van alle actoren (bijvoorbeeld: auteur, behandelaar) die betrokken zijn bij processen, is basisinformatie. Deze informatie kan worden gebruikt voor het toevoegen van metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. aan informatieobjecten over actoren. Maar ook voor het inrichten van toegangsbeheer. Toegangsbeheer geeft aan welke actoren de informatieobjecten mogen raadplegen en bewerken. Voor beide toepassingen moet de actorenlijst de vorm hebben van een digitale waardenlijst, met minimaal de ID's en de namen van actoren.

Bij zaakgericht werken werkt men met 'betrokkene[[Image:|top|alt="thumb_down"]]'. Dat woord geeft aan welke actoren bij een zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. betrokken zijn. De relatie die zij met een zaak hebben, wordt benoemd als 'rol' (met een waarde voor het veld 'roltype'). Actoren kunnen medewerkers zijn, in de rol van bijvoorbeeld behandelaar. Maar een actor kan ook een burger zijn. In een zaak kan hij bijvoorbeeld de rol van aanvrager vervullen.


Bronverwijzingen

De DUTO-redactie vond geen bronnen op het niveau van eisen in wet- en regelgeving en overheidsstandaarden die deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. onderbouwen.

Overweging

Met de eerder als bron genoemde GWR lijkt bedoeld te zijn het Generiek waarderingsmodel Rijk. Pagina 8 daarvan biedt geen onderbouwing van deze eis. Het hele document scannen op een duidelijker relatie is lastig, omdat de beschikbare PDF niet doorzoekbaar is.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteria


wiki Nationaal Archief