Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Melding

Let op: DUTO verhuist vanaf 5 april naar de website van het Nationaal Archief. Vanaf dat moment is de wiki beschikbaar op https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/duto

Minimale essentiële kenmerken (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Minimale essentiële kenmerkenDe kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject. (Vervallen)
DUTO-0011info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. bevat minimaal de essentiële kenmerken zoals gespecificeerd voor de categorieAanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschema. informatieobjecten waartoe het informatieobject behoort.

Doel

Essentiële kenmerken zijn de kenmerken van een informatieobject die bij exportPresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor machinale interpretatie. en weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie. niet verloren mogen gaan, als het infornatieobejct ze bevat. Het zijn niet de kenmerken die het informatieobject minimaal moet bevatten.

Toelichting

Reden vervallen: deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. was niet in overeenstemming met de bedoeling van het begrip essentiële kenmerken.

Het begrip 'essentiële kenmerken' uit de DUTO-begrippenlijst vormt de onderbouwing van deze eis. Per categorie informatieobjecten wordt vastgelegd wat tot die categorie behorende informatieobjecten minimaal moeten bevatten om als volledig te worden beschouwd. De vastlegging gebeurt in een specificatie. 

Zo'n specificatie heeft veelal de vorm van een informatiemodelBeschrijving van de structuur en betekenis van de informatieobjecten in een bepaald domein. voor categorieën informatieobjecten. Wat daarin is benoemd als essentieel, gaat over zowel de inhoud (content) van informatieobjecten (bijvoorbeeld: tekst en opmaak van vergaderverslagen) als over de metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. van informatieobjecten.

Informatieobjecten worden gecontroleerd op volledigheid. Dat gebeurt door gevulde informatieobjecten te vergelijken met de specificaties van de essentiële kenmerken uit het informatiemodel. Informatieobjecten worden ook gecontroleerd op authenticiteit; naast de controle op volledigheid wordt nagegaan of de essentiële kenmerken van een reproductieResultaat van de conversie van een informatieobject (het origineel) naar een ander informatieobject. of weergave gelijk zijn aan de kenmerken van het origineel. Bij reproducties kan dat in principe geautomatiseerd, door vergelijking van bitreeksen. Bij weergaven is de tussenkomst van een mens (de waarnemer) vereist: die vergelijkt weergaven van verschillende aard van hetzelfde informatieobject. Die check op authenticiteit is bij weergaven het maximaal haalbare.Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief