Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Structuur en semantiek (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Structuur en semantiek (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. bevat metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. over de structuur en de semantiek van de inhoud (de content) van het informatieobject.

Toelichting

Reden vervallen: betreft eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid. Informatie over de structuur en de semantiek (betekenis) van de inhoud van een informatieobject, is nodig om die inhoud te kunnen lezen en interpreteren. Informatie over de structuur en semantiek, is binnen de informatiestructuur van een informatieobject zoals beschreven in het OAIS, onderdeel van de representatie-informatie van een informatieobject.


Bronverwijzingen

Bronnen die deze eis - op het niveau van eisen in wet- en regelgeving en overheidsstandaarden - onderbouwen zijn:

Artikel 19 van de Archiefregeling verwijst naar:

Overweging

De eerder genoemde bronvermelding Ab1995 bevat niet het genoemde artikel 2.6. Days is dan ook geen onderbouwing van deze eis. 

In de eerdere formulering van deze eis werd gesproken over een verwijzing naar metagegevens. Primair echter is de vraag welke metagegevens nodig zijn. Pas daarna komt de vraag - en die is minder essentieel - hoe die metagegevens moeten worden vastgelegd; in de vorm van kenmerken (oftewel: attribuutwaarden) van een informatieobject of als verwijzingen naar entiteiten. Met per entiteitElk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen vaak meerdere kenmerken. Werkt men op gegevensniveau met verwijzingen, dan is er een aandachtspunt. Zie de toelichting bij Eis 18.

Bij het herschrijven van de eis is gekozen voor formulering op één niveau: het niveau van informatie. En niet het niveau van gegevens/representaties. Dit vanuit de redenering dat als een concept op informatieniveau eenmaal helder is, je dat vervolgens kunt mappen/afbeelden op het onderliggende gegevensniveau (waar ook het verhaal over representaties thuishoort).

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief