Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Informatieobjecten (Vervallen)

Regel 2: Regel 2:
 
|Elementtype=Eis
 
|Elementtype=Eis
 
|Prefix=Eis
 
|Prefix=Eis
|Nummer=17
+
|Nummer=(vervallen)
|Nr. DUTO 0.1=14
+
|ID=DUTO-0017
 
|Eis=Een informatieobject bevat metagegevens over inhoud, functie, structuur, verschijningsvorm, bronproces, betrokken actoren en de samenhang met andere informatieobjecten.
 
|Eis=Een informatieobject bevat metagegevens over inhoud, functie, structuur, verschijningsvorm, bronproces, betrokken actoren en de samenhang met andere informatieobjecten.
 
|Toelichting='''Reden vervallen: betreft eis aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.'''
 
|Toelichting='''Reden vervallen: betreft eis aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.'''

Versie van 3 aug 2016 om 14:26

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Informatieobjecten (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. bevat metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. over inhoud, functie, structuur, verschijningsvorm, bronprocesHet werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt., betrokken actoren en de samenhang met andere informatieobjecten.

Toelichting

Reden vervallen: betreft eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.

Het gaat om de volgende soorten metagegevens:# de inhoud (het onderwerp) van het informatieobject;

  1. de functie van het informatieobject;
  2. de structuur van het informatieobject, zoals de componenten bij een aggregatieEen informatieobject dat is samengesteld uit andere informatieobjecten (de componenten van de aggregatie). of compositie. Van componenten van een informatieobject is sprake als het informatieobject een compositie of aggregatie is van onderliggende informatieobjecten. Dit is bijvoorbeeld het geval als een informatieobject ook historische versies bevat;
  3. de verschijningsvorm van het informatieobject;
  4. het bronproces waarin het informatieobject is gecreëerd of ontvangen;
  5. de betrokken actoren, waaronder wie het informatieobject heeft gecreëerd of ontvangen;
  6. de samenhang met andere informatieobjecten en welke objecten dat zijn.

Er is een relatie met diverse andere eisen die ook gaan over het vastleggen van soorten metagegevens.

De per soort metagegevens toe te voegen attribuutwaarden of entiteiten - met per enititeit attribuutwaarden - komen bij voorkeur uit de waardenverzamelingen die al bij de inrichting zijn gevuld. Waaronder waardentabellen bij een metagegevensschemaBeschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevens van een informatieobject.. Voor 2 (functie) en 5 (bronproces) zijn dat minimaal ook de namen of identificaties van de categorieën uit de classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën.'s zoals genoemd in respectievelijk Eis 5 en 6.


Bronverwijzingen

Bronnen die deze eis - op het niveau van eisen in wet- en regelgeving en overheidsstandaarden - onderbouwen zijn:

Artikel 19 van de Archiefregeling verwijst naar:

Overweging

Gekozen is om in de formulering van een eis geen opsommingen te gebruiken.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteria


wiki Nationaal Archief