Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Zorgdrager en inhoudelijk verantwoordelijke (Vervallen)

Regel 2: Regel 2:
 
|Elementtype=Eis
 
|Elementtype=Eis
 
|Prefix=Eis
 
|Prefix=Eis
|Nummer=18
+
|Nummer=(vervallen)
|Nr. DUTO 0.1=45
+
|ID=DUTO-0018
 
|Eis=Een informatieobject bevat metagegevens over de zorgdrager en de inhoudelijk verantwoordelijke.
 
|Eis=Een informatieobject bevat metagegevens over de zorgdrager en de inhoudelijk verantwoordelijke.
 
|Toelichting='''Reden vervallen: betreft eis aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.'''
 
|Toelichting='''Reden vervallen: betreft eis aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.'''

Versie van 3 aug 2016 om 14:27

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Zorgdrager en inhoudelijk verantwoordelijke (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. bevat metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. over de zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. en de inhoudelijk verantwoordelijke.

Toelichting

Reden vervallen: betreft eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.

Voor duidelijkheid over de betrouwbaarheid van een informatieobject zijn metagegevens nodig over wie waarvoor verantwoordelijk was en is. De metagegevens beantwoorden de volgende vragen:# welke organisatie was en is in welke periode de zorgdrager van het informatieobject?

  1. wie was en is in welke periode verantwoordelijk voor de inhoud van het informatieobject?
  2. wie was en is in welke periode verantwoordelijk voor het bewaren en in stand houden van het informatieobject?
  • De zorgdrager uit 1 is een begrip uit wet- en regelgeving en wordt vastgelegd als een organisatie.
  • Met 2 wordt aangesloten bij de lijn die ook vaak gevolgd wordt in het vakgebied gegevenskwaliteit: elk stukje informatie in een organisatie moet een eigenaar hebben op managementniveau. Want is informatie 'van de organisatie', dan ontstaat makkelijk de situatie dat informatie van iedereen en uiteindelijk van niemand is. Heeft een informatieobject een eigenaar, dan is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de inhoud.
  • Met 3 wordt dezelfde lijn gevolgd als bij 2, namelijk ook duidelijkheid op managementniveau als het gaat om bewaren, beheren en ontsluiten van informatie. Daarmee is 3 een aanvulling op het benoemen van de zorgdrager op het organisatieniveau.
De metagegevens uit deze eis gaan over het documenteren van het beheer. In het informatiemodelBeschrijving van de structuur en betekenis van de informatieobjecten in een bepaald domein. van een informatieobject in de standaard OAIS (Open Archival Information System) zoals vastgelegd in de ISO 14721, behoren deze metagegevens tot de cluster 'provenance information'. De term 'provenance' staat daarbij voor de herkomst van informatie, inclusief de beheergeschiedenis.


Bronverwijzingen

Bronnen die deze eis - op het niveau van eisen in wet- en regelgeving en overheidsstandaarden - onderbouwen zijn:

Artikel 19 van de Archiefregeling verwijst naar:

  • [DUTO:ISO_23081;_Information_and_documentation_-_Records_managements_processes_-_Metadata_for_records_(2006)_Part_1_-_2

Overweging

Gekozen is om in de formulering van een eis geen opsommingen te gebruiken.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteria


wiki Nationaal Archief