Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Informatie over wijziging (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Informatie over wijziging (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. bevat metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. over wijzigingen van essentiële kenmerkenDe kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject. van dat informatieobject. In het bijzonder wat, wanneer en door wie is gewijzigd.

Toelichting

Reden vervallen: betreft eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.

Zoals het begrip 'essentiële kenmerken' aangeeft, gaat deze eis over zowel de inhoud (content) van informatieobjecten (bijvoorbeeld: tekst en opmaak van vergaderverslagen), als over de metagegevens van die informatieobjecten.

Een aandachtspunt zijn statuswijzigingen van een informatieobject. Die hoeven niet samen te vallen met inhoudelijke wijzigingen. Bijvoorbeeld: vaststelling van een tekstdocument gebeurt op een andere datum dan de creatie ervan. In ieder geval worden beide soorten wijzigingen vastgelegd in de metagegevens, inclusief de datum en degene die verantwoordelijk is voor de wijziging. Eerst wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat de inhoud is gewijzigd. En later wordt vastgelegd dat de nieuwe versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. (kijkend naar de inhoud) een bepaalde status heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat er besluitvorming over is geweest. 

Merk op dat deze vastlegging gaat over gegevens die zijn benoemd (gespecificeerd) als essentiële kenmerken van een informatieobject.


Bronverwijzingen

Bronnen die deze eis - op het niveau van eisen in wet- en regelgeving en overheidsstandaarden - onderbouwen zijn:

Artikel 19 van de Archiefregeling verwijst naar:

Overweging

Gekozen is voor de lijn om in de formulering van een principe geen bullitgewijze opsommingen te gebruiken.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief