Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Digitale gebruikersomgeving (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Digitale gebruikersomgeving (Vervallen)
info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Er is een beschrijving van de minimale eisen waaraan de standaard digitale gebruikersomgeving voor een bepaalde doelgroep en gebruiksdoel moet voldoen, om informatieobjecten te kunnen opvragen en weergeven.

Toelichting

Reden vervallen: implementatiekeuze.

Informatieobjecten (of delen daarvan) en hun essentiële kenmerkenDe kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject. moeten toegankelijk zijn voor de doelgroep en voor het gebruiksdoel. Per te onderscheiden doelgroep moet er een standaard gebruikersomgeving zijn waarmee informatieobjecten (of delen daarvan) en hun essentiële kenmerken voldoende toegankelijk zijn. De organisatie moet daartoe beschrijvingen hebben van de standaard gebruikersomgevingen per doelgroep en gebruiksdoel.

Beheer is (ook) gericht op de toegankelijkheid van informatieobjecten. Overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefstukken in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de vernietiging van archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking komen. In het algemeen geldt dat geordende archieven ook toegankelijk zijn door middel van inventarissen en andere hulpmiddelen. Uit de praktijk blijkt echter dat het wenselijk is dat 'de toegankelijke staat' ook wordt opgenomen in het beheer (statisch, semi-statisch of dynamisch). Dit geldt ook voor de verplichting om archiefstukken die niet (meer) in goede, geordende en toegankelijke staat verkeren, in die staat te brengen.


Bronverwijzingen

Bronnen die deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. - op het niveau van wet- en regelgeving en overheidsstandaarden - onderbouwen zijn: 

Archiefwet 1995

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief