Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

DUTO:Eisen/DUTO-0035: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan., (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

wiki Nationaal Archief