Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Melding

Let op: DUTO verhuist vanaf 5 april naar de website van het Nationaal Archief. Vanaf dat moment is de wiki beschikbaar op https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/duto

Overheidsinformatie

DUTO wiki > Begrippen > Overheidsinformatie

Definitie

Informatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken.

Toelichting

Overheidsinformatie is alle informatie die de overheid zelf maakt of van een ander ontvangt bij het uitvoeren van haar taken, ongeacht:

  • het werkproces waaruit de informatie voort komt;
  • de inhoud van de informatie;
  • de formele status van de informatie;
  • de fase waarin de creatie en behandeling van de informatie verkeert;
  • de termijn dat de informatie bewaard moet worden na afhandeling (bewaartermijnDe termijn waarna de zorgdrager een informatieobject moet vernietigen dat voor vernietiging in aanmerking komt.);
  • de technische vorm van de informatie;
  • de applicaties waarmee de informatie is gemaakt en wordt beheerd;
  • door wie de informatie beheerd wordt.

Publicatiestatus

Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief