Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Melding

Let op: DUTO verhuist vanaf 5 april naar de website van het Nationaal Archief. Vanaf dat moment is de wiki beschikbaar op https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/duto

Versie

DUTO wiki > Begrippen > Versie

Definitie

Een afzonderlijk informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan.

Toelichting

DUTO beschouwt een versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. als een afzondelijk informatieobject. Dit omdat versies kunnen verschillen en wel zo dat er - door eerdere wijziging - belangrijke informatie verloren kan zijn gegaan; gebruikers moeten om die reden een specifieke versie uit de reeks kunnen opvragen. Een zoekresultaat geeft vaak alleen de meest recente versie uit een reeks. Het moet de gebruiker wel duidelijk zijn dat er nog meer versies zijn.

Niet alle versies uit een reeks moeten bewaard worden. Het overschrijven of verwijderen van eerdere versies mag, mits is voldaan aan de eisen aan vernietiging. Overschrijven en verwijderen zijn vernietigingen.

Vaak wordt het begrip versie gebruikt om de positie van een informatieobject in een versiereeksReeks van opeenvolgende informatieobjecten die door wijzigingen op die informatieobjecten is ontstaan. aan te duiden. Zoals ‘eerste versie’ en ‘volgende versie’. Of om de status aan te duiden, zoals in ‘concept versie’ of ‘vastgestelde versie’.

Sommige lezers vinden het misschien merkwaardig om opeenvolgende versies als verschillende informatieobjecten te zien. Zij beschouwen een wijzing niet als de creatie van een nieuw informatieobject, maar als een nieuwe toestand van hetzelfde object. Daar is op zich niks op tegen, maar in het kader van de duurzame toegankelijkheid van informatie is het van belang om opeenvolgende versies van elkaar te onderscheiden. Die bovendien tegelijktijdig kunnen bestaan.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO. Het begrip 'versie' is  vergelijkbaar met het begrip ‘ontwikkelstadium’ uit de ANV. In DUTO is voor ‘versie’ gekozen, omdat dat gangbaarder taalgebruik is.

Het begrip 'versie’ wordt niet zo vaak gebruikt in de gezaghebbende bronnen. Waarschijnlijk omdat deze veelal zijn gericht op de fase waarin gegevens niet meer veranderen (de zogenaamde semi-statische en statische fase). Het begrip ‘versie’ is in DUTO echter wel van belang, omdat DUTO niet alleen gaat over informatieobjecten die niet meer veranderen, maar ook over informatieobjecten die (nog) wel veranderen.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief