Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Melding

Let op: DUTO verhuist vanaf 5 april naar de website van het Nationaal Archief. Vanaf dat moment is de wiki beschikbaar op https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/duto

DUTO wiki

DUTO wiki >  DUTO wiki


DUTO is een standaard programma van eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken.. De eisen gaan over de inhoud van de overheidsinformatie en de functionaliteit om toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. te krijgen tot overheidsinformatie.

In opdracht van het ministerie van OCW, heeft het Nationaal Archief een lijst van kwaliteitseisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie ontwikkeld, kortweg DUTO. Met de DUTO-eisen kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de digitale informatie die ze ontvangen en creëren, duurzaam toegankelijkToegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard. te maken. DUTO is bedoeld voor alle informatieprofessionals die betrokken zijn bij het (her)inrichten van werkprocessen en de daarbij gebruikte applicaties. Op deze pagina staat hoe professionals kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van DUTO. De achtergronden van DUTO zijn bedoeld ter informatie, ze zijn geen onderdeel van de DUTO-eisen.

Over deze versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan.

Dit is DUTO 1.0. Deze versie is vastgesteld tijdens de DUTO-stuurgroep van 12 april 2016. Zie het overzicht van wijzigingen voor wijzigingen ten opzichte van de vorige versies.

Reageren

De discussiefunctionaliteit van deze wiki komt binnenkort beschikbaar. Heb je voor die tijd opmerkingen of vragen over de inhoud van de wiki? Stuur dan een e-mail naar duto@nationaalarchief.nl.

Contact

Ook je andere vragen over DUTO kun je stellen per e-mail aan duto@nationaalarchief.nl. Bijvoorbeeld een verzoek om een presentatie te geven of om te praten over de toepassing van DUTO in de eigen organisatie.


wiki Nationaal Archief