Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Over deze wiki

DUTO wiki >  Over deze wiki


Het Nationaal Archief heeft in opdracht van het ministerie van OCW een lijst van kwaliteitseisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. ontwikkeld, kortweg DUTO. Met de DUTO-eisen kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de digitale informatie die ze ontvangen en creëren, duurzaam toegankelijkToegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard. te maken. DUTO is bedoeld voor alle informatieprofessionals die betrokken zijn bij het (her)inrichten van werkprocessen en de daarbij gebruikte applicaties.

Permanent Beta

DUTO is in een zogenaamde permanente beta-versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. beschikbaar. Dat wil zeggen dat de DUTO-eisen terwijl ze gebruikt worden, blijvend in ontwikkeling zijn. Nieuwe inzichten worden zo snel mogelijk door de redactie beoordeeld en verwerkt.

Eerdere versies van DUTO zijn nog als document uitgebracht. Vanaf de 0.3-versie is DUTO als wiki beschikbaar. Regelmatig worden er reviews gehouden om DUTO verder te verbeteren. Wil je daaraan bijdragen? Vraag dan een account aan via duto@nationaalarchief.nl.

Spelregels

  • Reacties op de DUTO Wiki worden herkenbaar onder eigen naam van de gebruiker of herleidbaar daarnaar opgenomen. Anonieme bijdragen of bijdragen onder niet de eigen naam, worden niet geaccepteerd. Gebruikers geven nadrukkelijk aan aan welke (belanghebbende) organisatie(s) zij verbonden zijn.
  • De voertaal is Nederlands.
  • Respectloos taalgebruik is niet toegestaan.
  • Bijdragen dienen geen uitingen van reclames of advertenties voor producten en/of diensten en/of politieke opvattingen te bevatten.
  • Het NA behoudt zich het recht voor, om ten aanzien van deze spelregels handhavend op te treden, met inbegrip van verwijdering van reacties en/of beperking van de toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. tot functionaliteit van deze Wiki.
  • Het NA behoudt zich het recht voor om voortgeschreden inzichten inzake de spelregels toe te passen.
wiki Nationaal Archief