Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Archiefbewaarplaats

DUTO wiki > Begrippen > Archiefbewaarplaats

Definitie

Een bij of volgens de Archiefwet 1995 aangewezen bewaarplaats die het beheer van blijvend te bewaren overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. als taak heeft en daarin gespecialiseerd is.

Toelichting

Een archiefbewaarplaatsEen bij of volgens de Archiefwet 1995 aangewezen bewaarplaats die het beheer van blijvend te bewaren overheidsinformatie als taak heeft en daarin gespecialiseerd is. is niet zozeer een fysieke plaats. Het is een juridisch begrip voor een voorziening die voldoet aan de eisen uit de Archiefwet. Archiefbewaarplaatsen zijn doorgaans ondergebracht bij organisaties die speciaal zijn ingericht voor het blijvend bewaren van informatie (zie de voorbeelden hieronder). Maar dat hoeft niet. Volgens de wet kunnen ook andere organisaties als archiefbewaarplaats worden aangewezen.

De Archiefwet 1995 zegt dat de zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. informatieobjecten die niet voor vernietiging in aanmerking komen, na uiterlijk 20 jaar moet overbrengen naar een archiefbewaarplaats. Eerder overbrengen mag ook. Daarover zegt de Archiefwet in artikel 13, lid 1: "De zorgdrager kan archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. die niet voor vernietiging in aanmerking komen en jonger zijn dan twintig jaar naar een archiefbewaarplaats overbrengen, wanneer naar het oordeel van de beheerder van de archiefbewaarplaats voldoende aanleiding bestaat hiervoor ruimte beschikbaar te stellen."  Dat impliceert dat de zorgdrager informatieobjecten voorafgaand aan overbrengingVerplichte procedure uit de Archiefwet om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats over te dragen bewaart in een andere ruimte - hier digitale omgeving. Dat is de archiefruimteEen ruimte, bestemd of aangewezen, voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging.. Dit begrip wordt ook in de Archiefwet omschreven. Zie voor de definitie van 'archiefruimte' verderop in de begrippenlijst.

Voorbeelden

Nationaal Archief. Gemeentearchief. Regionaal Historisch Centrum (RHC).

Publicatiestatus

Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief