Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Archiefruimte

DUTO wiki > Begrippen > Archiefruimte

Definitie

Een ruimte, bestemd of aangewezen, voor de bewaring van archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. in afwachting van hun overbrengingVerplichte procedure uit de Archiefwet om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats over te dragen.

Toelichting

Voordat blijvend te bewaren archiefbescheiden naar een archiefbewaarplaatsEen bij of volgens de Archiefwet 1995 aangewezen bewaarplaats die het beheer van blijvend te bewaren overheidsinformatie als taak heeft en daarin gespecialiseerd is. gaan, moeten ze worden bewaard (beheerd) in een archiefruimteEen ruimte, bestemd of aangewezen, voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging., aldus de Archiefwet. Een archiefruimte is niet zozeer een fysieke ruimte. Het is een juridisch begrip voor een voorziening die voldoet aan de eisen uit de wet.

Bronverwijzingen

Archiefwet

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief