Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Toelichting op de begrippen

DUTO wiki > Begrippen > Toelichting op de begrippen


Bij de begripsomschrijving hanteerde de DUTO-redactie deze uitgangspunten:

  • Definities komen bij voorkeur uit gezaghebbende bronnen voor het vakgebied archiefbeheer. Dit zijn de Archiefwet 1995 (plus toelichting), het Archiefbesluit 1995 (plus toelichting), de AR - Archiefregeling (DUTO Bron) (plus toelichting), de ANV - Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (DUTO Bron) (2003) en de relevante NEN-standaarden (met name NEN-ISO 15489).
  • Definities zijn onderling samenhangend. Dit heeft er toe geleid dat op een aantal plaatsen definities uit de gezaghebbende bronnen iets anders zijn geformuleerd. Zo wordt in DUTO overal het begrip 'informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.' gebruikt in plaats van 'document'.
  • Definities zijn begrijpelijk voor de hele doelgroep van DUTO. Niet alleen voor degenen die al vertrouwd zijn met de begrippen uit het archiefbeheer. Maar ook voor informatieprofessionals die daarmee minder bekend zijn.

Gebruikers van DUTO worden uitgenodigd om bij te dragen aan begrijpelijke, samenhangende en gezaghebbende definities voor DUTO. Zie daarvoor de pagina reviewprocedure.


wiki Nationaal Archief