Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Beheeromgeving

DUTO wiki > Begrippen > Beheeromgeving

Definitie

Geheel van voorzieningen waar een beheerder over kan beschikken om informatie te beheren.

Toelichting

De beheeromgevingGeheel van voorzieningen waar een beheerder over kan beschikken om informatie te beheren. omvat zowel de processen als de techniek die nodig is voor het beheer. Omdat DUTO van toepassing is op alle informatie ongeacht de vorm van opslag en beheer, wordt er geen enkele aanname gedaan over de aard van de beheeromgeving. Ook worden er in DUTO geen eisen gesteld aan de beheeromgeving, behalve dat het voldoende functionaliteit moet bieden om gebruikers duurzaam toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. te bieden tot de beheerde informatie.

Onder beheeromgevingen worden ook de processen en systemen gerekend waarbinnen de werkprocessen plaatsvinden waarbij de informatie ontstaat. Dit worden ook wel transitiesystemen of (primair) processystemen genoemd. 

Voorbeelden

E-mail-systeem. Boekhoudsysteem. Basisregistratie. Zaaksysteem. Netwerkschijf. DMS (Document Management Systeem). RMA (Records Management Applicatie). Digitaal depot.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief