Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

BiB - Belangen in balans: Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd (DUTO Bron)

DUTO wiki > Bronnen > BiB - Belangen in balans: Handreiking voor waarderingActiviteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de context van informatieobjecten wordt bepaald welke categorieën informatieobjecten voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen. en selectiea. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden. b. Activiteit binnen de selectie als onder a. waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden. van archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. in de digitale tijd (DUTO Bron)


Deze handreiking is een wegwijzer voor het waarderen van archiefbescheiden voor een verantwoorde selectie. Zij is gebaseerd op een combinatie van eisen in de bestaande wet- en regelgeving, inzichten uit onderzoeken en een aantal pilots. De handreiking beschrijft waardering en selectie in de digitale tijd. Dat komt vooral tot uitdrukking in het moment waarop deze activiteiten plaatsvinden – rondom het moment van creatie – en een grote nadruk op het kennen van de processen waaruit de archiefbescheiden voortkomen.wiki Nationaal Archief