Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

DUTO:Bronnen/totaal

    Titel Afkorting Beschrijving Link
A Glossary of Archival and Records Terminology DUTO:A Glossary of Archival and Records Terminology A Glossary of Archival and Records Terminology SSA-Glossary The Glossary contains more than 2,000 defined entries, more than 600 lead-in terms, and nearly 700 citations from some 280 sources, and is based primarily on archival literature in the United States and Canada.
Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur (1992) DUTO:Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur (1992) Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur (1992) Aiob
Actieplan Open overheid DUTO:Actieplan Open overheid Actieplan Open overheid AOO
Archiefbesluit 1995 DUTO:Archiefbesluit 1995 Archiefbesluit 1995 Ab1995
Archiefregeling DUTO:Archiefregeling Archiefregeling AR
Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen DUTO:Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen ANV
Archiefvisie (2011) DUTO:Archiefvisie (2011) Archiefvisie (2011) AV
Archiefwet 1995 DUTO:Archiefwet 1995 Archiefwet 1995 AW1995
Baseline Informatiehuishouding Gemeenten (2011) Deel 1 - 4 DUTO:Baseline Informatiehuishouding Gemeenten (2011) Deel 1 - 4 Baseline Informatiehuishouding Gemeenten (2011) Deel 1 - 4 BIHG
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (2009) Deel I - III DUTO:Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (2009) Deel I - III Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid BIHR
Belangen in balans: Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd DUTO:Belangen in balans: Handreiking voor waarderingActiviteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de context van informatieobjecten wordt bepaald welke categorieën informatieobjecten voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van bewaartermijnen. en selectiea. Geheel van activiteiten gericht op het scheiden van voor blijvende bewaring en voor vernietiging te eniger tijd bestemde archiefbescheiden. b. Activiteit binnen de selectie als onder a. waarbij de voor blijvende bewaring en de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden daadwerkelijk worden gescheiden. van archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. in de digitale tijd Belangen in balans: Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd BiB Deze handreiking is een wegwijzer voor het waarderen van archiefbescheiden voor een verantwoorde selectie. Zij is gebaseerd op een combinatie van eisen in de bestaande wet- en regelgeving, inzichten uit onderzoeken en een aantal pilots. De handreiking beschrijft waardering en selectie in de digitale tijd. Dat komt vooral tot uitdrukking in het moment waarop deze activiteiten plaatsvinden – rondom het moment van creatie – en een grote nadruk op het kennen van de processen waaruit de archiefbescheiden voortkomen.
Bronnen/totaal DUTO:Bronnen/totaal
Digitalisering en archivering informatiehuishouding (2013) DUTO:Digitalisering en archivering informatiehuishouding (2013) Digitalisering en archivering informatiehuishouding (2013) DTR.0
Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (Rijksoverheid, 2012) DUTO:Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (Rijksoverheid, 2012) Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (Rijksoverheid, 2012) DDD (EAR)
Duurzaam Digitaal Depot - Programma van eisen (2010) DUTO:Duurzaam Digitaal Depot - Programma van eisen (2010) Duurzaam Digitaal Depot - Programma van eisen (2010) ED3
Duurzaamheid duurt het langst DUTO:Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst EGI2014 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 januari 2014 het rapport Duurzaam duurt het langst van de Erfgoedinspectie aan de Tweede Kamer aangeboden, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de kerndepartementen al vergevorderd zijn met het invoeren van digitaal documentbeheer en digitaal archiveren, maar dat er nog een forse inspanning nodig is om de ambities voor een duurzaam toegankelijkToegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard. digitaal informatiebeheer bij het Rijk te kunnen verwezenlijken.

Deze inspanning zal vooral gericht moeten zijn op het duurzaam beheer van digitale informatie en op het digitaal samenwerken en kunnen uitwisselen van digitale documenten. Dan pas kan het digitale archief optimaal functioneren voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de departementen, de interne en publieke verantwoording en als bron voor wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek.
Een dementerende overheid? DUTO:Een dementerende overheid? Een dementerende overheid? De Rijksarchiefinspectie heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke wijze digitale bedrijfsvoerings- en verantwoordingsinformatie bij de centrale overheid beheerd wordt. We hebben onderzoeken uitgevoerd bij drie omvangrijke overheidsorganisaties. Ook bij doorlichtingen van ministeries en kortere inspecties stonden we stil bij de beschikbaarheid, ordening en toegankelijkheid van digitale informatie. Hierdoor kunnen we een beeld schetsen van 'the state of the art' bij de centrale overheid, de knelpunten en de oplossingen. Daarover rapporteren we in deze publicatie.
Hergebruik overheidsinformatie en Open Data (2011) DUTO:Hergebruik overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. en Open Data (2011) Hergebruik overheidsinformatie en Open Data (2011) HoOd
I-strategie Rijk (2011) DUTO:I-strategie Rijk (2011) I-strategie Rijk (2011) I-strat. 1
ISO 14721:2012 en: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model DUTO:ISO 14721:2012 en: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model ISO 14721:2012 en: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model ISO14721 Een kader voor het langdurig bewaren van informatieobjecten met als belangrijkste onderdelen:

een beschrijving van de functies voor een systeem voor het langdurig bewaren van informatieobjecten;

een beschrijving van de informatiestructuur van informatieobjecten.
ISO 15489-1:2001 (nl): Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen DUTO:ISO 15489-1:2001 (nl): Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen ISO 15489-1:2001 (nl): Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen ISO15489-1-NL NEN-ISO 15489-1 geeft advies over het beheer van archiefbescheiden van archiefvormende organisaties, publiek- en privaatrechtelijk, voor interne of externe gebruikers.
ISO 15489; Records management (2001) Part 1 - 2 DUTO:ISO 15489; Records management (2001) Part 1 - 2 ISO 15489; Records management (2001) Part 1 - 2 NEN15489/1-2
ISO 16175 Principles and functional requirements for records in electronic office environments. (2010) Part 1-3 DUTO:ISO 16175 Principles and functional requirements for records in electronic office environments. (2010) Part 1-3 ISO 16175 Principles and functional requirements for records in electronic office environments. (2010) Part 1-3 NEN16175/1-3
ISO 23081; Information and documentation - Records managements processes - Metadata for records (2006) Part 1 - 2 DUTO:ISO 23081; Information and documentation - Records managements processes - Metadata for records (2006) Part 1 - 2 ISO 23081; Information and documentation - Records managements processes - Metadata for records (2006) Part 1 - 2 NEN23081/1-2
ISO 30300-30302 Management systems for records, Requirements, Fundamentals and vocabulary, Guidelines for implementation (2011-2015) DUTO:ISO 30300-30302 Management systems for records, Requirements, Fundamentals and vocabulary, Guidelines for implementation (2011-2015) ISO 30300-30302 Management systems for records, Requirements, Fundamentals and vocabulary, Guidelines for implementation (2011-2015) NEN30300-303002
ISO 9000:2005: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst DUTO:ISO 9000:2005: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst ISO 9000:2005: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst ISO9000 ISO 9000 beschrijft grondbeginselen van kwaliteitsmanagementsystemen en specificeert de terminologie voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Kabinetsvisie Informatie op Orde (2006) DUTO:Kabinetsvisie Informatie op Orde (2006) Kabinetsvisie Informatie op Orde (2006) IoO
Memorie van toelichting Archiefwet 1995 DUTO:Memorie van toelichting Archiefwet 1995 Memorie van toelichting Archiefwet 1995 TAW
Modernisering informatiehuishouding door invoering digitaal documentbeheer (informatie van waarde) (2009) DUTO:Modernisering informatiehuishouding door invoering digitaal documentbeheer (informatie van waarde) (2009) Modernisering informatiehuishouding door invoering digitaal documentbeheer (informatie van waarde) (2009) IvW.1
Modular Requirements for Records Systems (2010) DUTO:Modular Requirements for Records Systems (2010) Modular Requirements for Records Systems (2010) Moreq
NEN 2082:2008 nl: Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur DUTO:NEN 2082:2008 nl: Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur NEN 2082:2008 nl: Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur NEN2082
NEN 2084:2012 nl: Taxonomie van documenttypen DUTO:NEN 2084:2012 nl: Taxonomie van documenttypen NEN 2084:2012 nl: Taxonomie van documenttypen NEN2084
NEN-ISO 16175-1:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen. DUTO:NEN-ISO 16175-1:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen. NEN-ISO 16175-1:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen. NEN16175/1
NEN-ISO 16175-3:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen for archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen DUTO:NEN-ISO 16175-3:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen for archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen NEN-ISO 16175-3:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen for archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen NEN16175/3
NEN-ISO 23081-1:2006 nl: Informatie en documentatie - Processen voor informatie- en archiefbeheer - Metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes DUTO:NEN-ISO 23081-1:2006 nl: Informatie en documentatie - Processen voor informatie- en archiefbeheer - Metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes NEN-ISO 23081-1:2006 nl: Informatie en documentatie - Processen voor informatie- en archiefbeheer - Metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes NEN23081-1 De NEN-ISO 23081 biedt een kader voor het aanmaken, beheren en gebruiken van metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. ten behoeve van informatie- en archiefmanagement met daarin ook aandacht voor de implementatie en toepassing van metagegevens, dit alles binnen het raamwerk van de NEN-ISO 15489: Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement.

De norm stelt het niet verplicht om een bepaalde reeks metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement in te voeren omdat de details van deze metagegevens van elkaar zullen verschillen naar gelang de eisen van de organisatie of specifieke eisen inzake jurisdictie. De norm behandelt echter wel de belangrijkste bestaande reeksen metagegevens en doet dat overeenkomstig de eisen van de NEN-ISO 15489.

Deel 1 biedt een kader voor het aanmaken, beheren en gebruiken van metagegevens bij informatie- en archiefmanagement en geeft uitleg over de leidende principes.

De Archiefregeling verwijst in artikel 19 naar de NEN-ISO 23081.
NEN-ISO 23081-2:2009 nl: Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten DUTO:NEN-ISO 23081-2:2009 nl: Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten NEN-ISO 23081-2:2009 nl: Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten NEN23081-2 De NEN-ISO 23081 biedt een kader voor het aanmaken, beheren en gebruiken van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement met daarin ook aandacht voor de implementatie en toepassing van metagegevens, dit alles binnen het raamwerk van de NEN-ISO 15489: Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement.

De norm stelt het niet verplicht om een bepaalde reeks metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement in te voeren omdat de details van deze metagegevens van elkaar zullen verschillen naar gelang de eisen van de organisatie of specifieke eisen inzake jurisdictie. De norm behandelt echter wel de belangrijkste bestaande reeksen metagegevens en doet dat overeenkomstig de eisen van de NEN-ISO 15489.

Deel 2 geeft een toelichting op en achtergrondinformatie bij deel 1 en geeft richtlijnen voor de implementatie van deel 1.

De Archiefregeling verwijst in artikel 19 naar de NEN-ISO 23081.
NORA 3.0, Principes voor samenwerking en dienstverlening (2010) DUTO:NORA 3.0, Principes voor samenwerking en dienstverlening (2010) NORA 3.0, Principes voor samenwerking en dienstverlening (2010) NORA.3
NPR-ISO/TR 15489-2:2001: nl Informatie en documentatie - Archiefbeheer - Deel 2: Richtlijnen1: Algemeen DUTO:NPR-ISO/TR 15489-2:2001: nl Informatie en documentatie - Archiefbeheer - Deel 2: Richtlijnen1: Algemeen NPR-ISO/TR 15489-2:2001: nl Informatie en documentatie - Archiefbeheer - Deel 2: Richtlijnen1: Algemeen NPR-ISO/TR 15489-2
Overheid.nl Web Metadata Standaard, versie 4.0 DUTO:Overheid.nl Web Metadata Standaard, versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. 4.0 Overheid.nl Web Metadata Standaard, versie 4.0 OWMS40
PROV Overview DUTO:PROV Overview PROV Overview PROV Provenance is information about entities, activities, and people involved in producing a piece of data or thing, which can be used to form assessments about its quality, reliability or trustworthiness. The PROV Family of Documents defines a model, corresponding serializations and other supporting definitions to enable the inter-operable interchange of provenance information in heterogeneous environments such as the Web. This document provides an overview of this family of documents.
Richtlijn 2013/37/EU inzake het hergebruik van overheidsinformatie (2013) DUTO:Richtlijn 2013/37/EU inzake het hergebruik van overheidsinformatie (2013) Richtlijn 2013/37/EU inzake het hergebruik van overheidsinformatie (2013) EU rl
Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Beschrijving van entiteiten en elementen, versie 2.5 (2009) DUTO:Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Beschrijving van entiteiten en elementen, versie 2.5 (2009) Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Beschrijving van entiteiten en elementen, versie 2.5 (2009) RMO-B
Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting, versie 2.5 (2009) DUTO:Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting, versie 2.5 (2009) Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting, versie 2.5 (2009) RMO-T
Titel DUTO:Titel Titel Afkorting Beschrijving
Toelichting bij de Archiefregeling DUTO:Toelichting bij de Archiefregeling Toelichting bij de Archiefregeling TAR
Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) versie 1.1 DUTO:Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) versie 1.1 Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) versie 1.1 TMLO Specificatie van de minimaal verplichte metagegevens plus een beschrijving van de toepassing ervan voor overheidsinformatie bij de decentrale overheden, zijnde provincies, waterschappen en gemeenten. Het TMLO versie 1.1 is een doorontwikkeling van het Toepassingsprofiel Lokale Overheden versie 1.0 van de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-Depot, zoals op 5 april 2013 vastgesteld door het Convent van RHC’s en Nationaal Archief.
Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (2009) DUTO:Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (2009) Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (2009) TMR Rijksbrede afspraken over de manier van vastleggen van metagegevens plus afspraken over welke metagegevens minimaal nodig zijn.
Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (2011) DUTO:Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (2011) Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (2011) CRD
VIR (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst) (2007) DUTO:VIR (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst) (2007) VIR (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst) (2007) VIR
Visie Open overheid DUTO:Visie Open overheid Visie Open overheid VOO
Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (2013) DUTO:Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (2013) Voorschrift informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie (2013) VIR-BI.1
Web Ontology Language (OWL) DUTO:Web Ontology Language (OWL) Web Ontology Language (OWL) OWL The W3C Web Ontology Language (OWL) is a Semantic Web language designed to represent rich and complex knowledge about things, groups of things, and relations between things. OWL is a computational logic-based language such that knowledge expressed in OWL can be exploited by computer programs, e.g., to verify the consistency of that knowledge or to make implicit knowledge explicit. OWL documents, known as ontologies, can be published in the World Wide Web and may refer to or be referred from other OWL ontologies. OWL is part of the W3C’s Semantic Web technology stack, which includes RDF, RDFS, SPARQL, etc.
Webrichtlijnen (2011) DUTO:Webrichtlijnen (2011) Webrichtlijnen (2011) WR.2
Wet bescherming persoonsgegevens (2000) DUTO:Wet bescherming persoonsgegevens (2000) Wet bescherming persoonsgegevens (2000) WBP
Wet openbaarheid van bestuur (1991) DUTO:Wet openbaarheid van bestuur (1991) Wet openbaarheid van bestuur (1991) WOB
wiki Nationaal Archief