Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Bronproces

DUTO wiki > Begrippen > Bronproces

Definitie

Het werkproces waarin een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. is ontvangen of opgemaakt.

Toelichting

Het bronprocesHet werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt. is het werkproces waarin een informatieobject is ontstaan. Een informatieobject documenteert het bronproces waaruit het voortkomt. Het bronproces bepaalt daarmee in belangrijke mate de eisen aan de toegankelijkheid van een informatieobject. De bewaartermijnDe termijn waarna de zorgdrager een informatieobject moet vernietigen dat voor vernietiging in aanmerking komt. bijvoorbeeld, wordt veelal bepaald door het bronproces. Is het bronproces geen overheidstaak, dan valt het informatieobject buiten de scope van DUTO. Het informatieobject is dan namelijk geen archiefstukEnkelvoud van 'archiefbescheiden'..

Informatie wordt soms uitgewisseld tussen verschillende werkprocessen. Het object wordt bijvoorbeeld in procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak. A opgemaakt en in proces B ontvangen. Strikt genomen betreft dit twee verschillende informatieobjecten: het origineel met A als bronproces en een reproductieResultaat van de conversie van een informatieobject (het origineel) naar een ander informatieobject. met B als bronproces. Hoewel beide informatieobjecten dezelfde informatie bevatten, zijn het verschillende objecten. Dat betekent dat er verschillende eisen aan gesteld kunnen worden. De bewaartermijn voor het origineel kan bijvoorbeeld anders zijn dan voor de reproductie. Ook kunnen er andere eisen gelden voor de metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven., omdat er vanuit het bronproces andere behoeftes zijn.

Voorbeelden

Vergunningverlening voor een vergunningaanvraag. Projectuitvoering voor een projectplan.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief