Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Categorie

DUTO wiki > Begrippen > Categorie

Definitie

Aanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën..

Toelichting

Zie het begrip 'classificatieschema' verderop in de begrippenlijst.

Voorbeelden

Verslag. Formulier. Zoogdier. Mens. Auto. Agenda. Beleidsproces. Directeur.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.

Het begrip 'categorieAanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschema.' is ontleend aan de definitie van classificatieOrdening van entiteiten in categorieën op basis een classificatieschema. in NEN-ISO 15489. Maar daarbij is geen definitie van 'categorie' gegeven.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief