Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Context

DUTO wiki > Begrippen > Context

Definitie

De entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. bepalen.

Toelichting

Een informatieobject staat niet op zichzelf. Het komt ergens vandaan, gaat over iets in de werkelijkheid, wordt ergens beheerd enzovoort. Al deze entiteiten vormen samen de contextDe entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen. van een informatieobject. Gegevens over de context (contextinformatie) worden vaak als metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. toegevoegd aan een informatieobject.

De context bepaalt mede de betekenis van een informatieobject. En omgekeerd zegt een informatieobject iets over de context. De eisen van DUTO gaan daarom niet alleen over informatieobjecten, maar ook over de beschrijving van de context van een informatieobject. De context kan beschreven zijn in afzonderlijke informatieobjecten, bijvoorbeeld de beschrijving van een medewerker in de personeelsgids. Maar ook in de metagegevens van het informatieobject, bijvoorbeeld de naam van de auteur van een notitie.

Voorbeelden

Actoren die bij die processen betrokken zijn (bijvoorbeeld bij een bouwvergunningaanvraag: de aanvrager, de architect, de vergunningverlener en de toezichthouder). Onderwerpen waar het informatieobject over gaat (bijvoorbeeld bij een bouwvergunningaanvraag: het gebouw waarvoor de bouwvergunning wordt aangevraagd). Gerelateerde informatieobjecten (bijvoorbeeld bij een bouwvergunningaanvraag: het bestemmingsplan waaronder het bouwproject valt). De beheerapplicatie (bijvoorbeeld bij een bouwvergunningaanvraag: de systemen voor het aanvragen en publiceren van vergunningen).

Bronverwijzingen

De DUTO-definitie is gebaseerd op de definitie uit de ANV (lemma 20): "Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen."

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief