Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Conversie

DUTO wiki > Begrippen > Conversie

Definitie

Het omzetten van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere.

Toelichting

Conversie is elke vorm van omzetting van een informatieobject naar een andere vorm of applicatie. Het resultaat van de conversieHet omzetten van een informatieobject van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere. heet een reproductieResultaat van de conversie van een informatieobject (het origineel) naar een ander informatieobject.. Ook het maken van een kopie, zonder wijziging van de vorm, wordt in DUTO 'conversie' genoemd.

Conversie is aan de orde als een informatieobject in zijn huidige vorm onvoldoende duurzaam toegankelijkToegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard. is.

Voorbeelden

Omzetting van een Word-formaat naar PDF-formaat. Omzetting van een mailsysteem naar een documentmanagementsysteem. Downloaden van een kopie. Overzetten van CD naar filesysteem.

Bronverwijzingen

De DUTO-definitie is gebaseerd op de definitie van NEN-ISO 15489: "Proces van omzetten van archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere."Merk op dat de Archiefregeling als definitie hanteert: "omzetting of overzetting van gegevens in een ander bestandsformaatDe code waarin digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen in een computerbestand.". De definitie van NEN-ISO 15489 is breder.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief