Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Duurzaam bestandsformaat

DUTO wiki > Begrippen > Duurzaam bestandsformaatDe code waarin digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen in een computerbestand.

Definitie

Bestandsformaat dat als geschikt is beoordeeld voor de vastlegging van een duurzaam informatieobjectInformatieobject dat voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitscriteria gedurende de hele beoogde levensduur..

Toelichting

Omdat niet bekend is hoe de techniek zich ontwikkelt, is nooit met zekerheid te bepalen of een bestandsformaat duurzaam is. Daarom is een periodiek procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak. vereist waarin beoordeeld wordt welke formaten naar alle waarschijnlijkheid duurzaam zijn. Basis van de beoordeling is de huidige stand der techniek en de verwachte ontwikkelingen daarin. Dit is vooral afhankelijk van de mate van standaardisatie en ondersteuning van het formaat en de ontwikkeling van de gebruikersomgevingen.

Het is mogelijk dat op een bepaald moment een voorheen duurzaam bestandsformaatBestandsformaat dat als geschikt is beoordeeld voor de vastlegging van een duurzaam informatieobject. als niet meer duurzaam wordt beoordeeld. In dat geval zijn vaak maatregelen nodig om te voorkomen dat de informatie ontoegankelijk wordt. Dat kan bijvoorbeeld een conversieHet omzetten van een informatieobject van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere. of emulatie zijn.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO. Er is uit de gezaghebbende bronnen geen definitie voor ‘duurzaam bestandsformaat’ bekend.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief