Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Duurzaam informatieobject

DUTO wiki > Begrippen > Duurzaam informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.

Definitie

Informatieobject dat voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitscriteria gedurende de hele beoogde levensduur.

Toelichting

Het begrip ‘duurzaam’ betekent in dit kader: 'bestemd om te duren' en is dus relatief. Of een informatieobject duurzaam is, hangt af van de kwaliteitseisen die eraan gesteld zijn. In de contextDe entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen. van DUTO is een informatieobject duurzaam als het object tot het moment van vernietiging voldoet aan de door de zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. vastgestelde kwaliteitseisen.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO. Er is bij de redactie geen vergelijkbare definitie uit de gezaghebbende bronnen bekend .

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief