Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

EGI2014 - Duurzaamheid duurt het langst (DUTO Bron)

DUTO wiki > Bronnen > EGI2014 - Duurzaamheid duurt het langst (DUTO Bron)


De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 januari 2014 het rapport Duurzaam duurt het langst van de Erfgoedinspectie aan de Tweede Kamer aangeboden, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de kerndepartementen al vergevorderd zijn met het invoeren van digitaal documentbeheer en digitaal archiveren, maar dat er nog een forse inspanning nodig is om de ambities voor een duurzaam toegankelijkToegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard. digitaal informatiebeheer bij het Rijk te kunnen verwezenlijken.

Deze inspanning zal vooral gericht moeten zijn op het duurzaam beheer van digitale informatie en op het digitaal samenwerken en kunnen uitwisselen van digitale documenten. Dan pas kan het digitale archief optimaal functioneren voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de departementen, de interne en publieke verantwoording en als bron voor wetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek.


wiki Nationaal Archief