Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Een dementerende overheid? (DUTO Bron)

DUTO wiki > Bronnen > Een dementerende overheid? (DUTO Bron)


De Rijksarchiefinspectie heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke wijze digitale bedrijfsvoerings- en verantwoordingsinformatie bij de centrale overheid beheerd wordt. We hebben onderzoeken uitgevoerd bij drie omvangrijke overheidsorganisaties. Ook bij doorlichtingen van ministeries en kortere inspecties stonden we stil bij de beschikbaarheid, ordening en toegankelijkheid van digitale informatie. Hierdoor kunnen we een beeld schetsen van 'the state of the art' bij de centrale overheid, de knelpunten en de oplossingen. Daarover rapporteren we in deze publicatie.


wiki Nationaal Archief