Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Melding

Let op: DUTO verhuist vanaf 5 april naar de website van het Nationaal Archief. Vanaf dat moment is de wiki beschikbaar op https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/duto

Kwaliteitseisen

DUTO wiki >  Kwaliteitseisen

In het overzicht hieronder staan de eisen zoals deze zijn vastgesteld (gepubliceerd) door de stuurgroep. Voor concepten en eisen uit vorige versies, bekijk het overzicht van alle eisen.

Een algemene toelichting op de DUTO-eisen.


Nummer Eis  
Eis 1 Er is een informatiemodel waarin alle informatieobjecten zijn beschreven die de organisatie ontvangt en creëert.
Eis 2 Informatieobjecten zijn ingedeeld in risicoklassen. Per risicoklasse is het toegankelijkheidsniveauVastgestelde set kwaliteitseisen voor de toegankelijkheid van informatieobjecten die behoren tot een bepaalde risicoklasse. bepaald waaraan de betreffende informatieobjecten moeten voldoen.
Eis 3 Er is een vastgestelde Selectielijst waarin is beschreven hoe lang informatieobjecten bewaard worden.
Eis 4 Er is een zoekfunctie waarmee alle informatieobjecten vindbaar zijn, binnen redelijk tijd en inspanning.
Eis 5 Van elk informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. is een weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie. beschikbaar, binnen redelijke tijd en inspanning.
Eis 6 Van elk informatieobject is een exportPresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor machinale interpretatie. beschikbaar, binnen redelijke tijd en inspanning.
Eis 7 Een informatieobject is toegankelijk voor iedereen die op basis van regelgeving en beleid inzagerecht heeft.
Eis 8 Als een informatieobject slechts gedeeltelijk openbaar is, dan zijn er een gedeeltelijke weergave en export beschikbaar waarin alleen de openbare delen zijn opgenomen.
Eis 9 Informatieobjecten zijn beveiligd tegen onbedoelde en onbevoegde wijzigingen. Conform de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.
Eis 10 De export van een informatieobject voldoet aan een open standaardAfspraken vastgelegd in specificatiedocumenten die beheerd worden in een open standaardisatieproces dat voldoet aan: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie. formaat.
Eis 11 De weergave en export van elk informatieobject bevat minimaal volledige en actuele metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. zoals voorgeschreven in de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie.
Eis 12 Informatieobjecten worden niet eerder en niet later vernietigd dan is aangeven in de selectielijstBeschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden.. Na vernietiging van een informatieobject is er een verklaring van vernietigingEen verklaring of proces-verbaal waarin de vernietiging van informatieobjecten wordt vastgelegd. beschikbaar.
Eis 13 Een blijvend te bewaren informatieobject wordt binnen twintig jaar overgebracht naar een archiefbewaarplaats.
wiki Nationaal Archief