Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Eis 1 - Informatiemodel

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Eis 1 - Informatiemodel
DUTO-0004info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Er is een informatiemodel waarin alle informatieobjecten zijn beschreven die de organisatie ontvangt en creëert.

Doel

Gebruikers kunnen beoordelen of de informatie waar ze inzage in krijgen volledig en correct is, en hoe ze deze moeten interpreteren.

Toelichting

Het informatiemodelBeschrijving van de structuur en betekenis van de informatieobjecten in een bepaald domein. beschrijft de structuur, de betekenis (semantiek) en de onderlinge relaties van de informatieobjecten die een organisatie voortbrengt bij het uitvoeren van haar taken. Het model levert basisinformatie voor het gebruiken en beheren van informatieobjecten. Het informatiemodel mag zijn samengesteld uit (losse) deelmodellen. Een informatiemodel beschrijft alle gegevens in de informatieobjecten, dus ook de metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven.. Zo nodig is dat metagegevensmodel afzonderlijk beschreven.

Implementatieadvies

Voorbeelden

Zie de definitie van informatiemodel.

Bronverwijzingen

De redactie vond in wet- en regelgeving en in overheidsstandaarden nauwelijks bronnen die - op het niveau van eisen - deze eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. onderbouwen. Een informatiemodel is echter wel een vast onderdeel van het informatiemanagement van een organisatie.

Publicatiestatus

Gepubliceerd

Kwaliteitscriteria


wiki Nationaal Archief