Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Uniek en permanent identificatiekenmerk (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Uniek en permanent identificatiekenmerkUniek kenmerk van een entiteit. (Vervallen)
DUTO-0020info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

De metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. bevatten per voorkomende entiteitElk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen een uniek en permanent identificatiekenmerk.

Toelichting

Reden vervallen: betreft eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. aan metagegevens. Daarvoor wordt nu verwezen naar de Richtlijn Metagegevens Overheid.

Als een identificatiekenmerk verwijst naar een entiteit, dan is er een belangrijk aandachtspunt. Namelijk: de verwijzing (bijvoorbeeld een uniek nummer of een link) moet duurzaam zijn. Dit betekent dat de informatie waarnaar het unieke identificatiekenmerk - het nummer, de link of een andersoortige verwijzing - verwijst, gegarandeerd beschikbaar moet zijn zolang het informatieobject bestaat.

Duurzaamheid is niet vanzelfsprekend als het unieke identificatiekenmerk verwijst naar informatie in andere informatiesystemen. Bestaat de kans dat de informatie waarnaar wordt verwezen niet tijdens de hele levensduur van het informatieobject beschikbaar is? Dan zijn er aanvullende maatregelen nodig; maatregelen die moeten voorkomen dat de verwijzing leidt tot informatieverlies in de metagegevens van het informatieobject. Dit kan bijvoorbeeld door niet alleen de verwijzing, maar ook de relevante informatie waarnaar wordt verwezen, op te slaan in de metagegevens - wat wel leidt tot redundantie (meervoudig opslaan van dezelfde gegevens). Het duurzaamheidsaspect moet worden meegenomen in het ontwerp van het metagegevensschemaBeschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevens van een informatieobject.

Voorbeelden

Bij een informatieobject wordt de auteur/bewerker vastgelegd. Dat gebeurt door registratie van de inlognaam van de betreffende gebruiker  in de metagegevens van het informatieobject. Dat is makkelijk. Want deze informatie kan geautomatiseerd - met een eenvoudige vraag aan het operating system - worden opgehaald en vastgelegd in de metagegevens. Wil iemand deze auteursinformatie in de metagegevens raadplegen? Dan kan hij klikken op een link naar de pagina van de betreffende gebruiker in het 'smoelenboek' op intranet.

Heel gebruiksvriendelijk deze link naar het interne smoelenboek. Maar er zitten wat nadelen aan. Bijvoorbeeld dat deze extra informatie alleen raadpleegbaar is voor collega's. En niet voor externe gebruikers die het informatieobject ontvangen, bijvoorbeeld via de e-mail. Daarnaast heeft het smoelenboek geen geheugen; de link verwijst altijd naar de actuele pagina, waardoor nooit met zekerheid is te zeggen in welke functie/rol de auteur/bewerker zat toen hij het informatieobject maakte of bewerkte. En gaat de auteur/bewerker uit dienst, dan verdwijnt zijn pagina uit het smoelenboek. Veel van de informatie die geraadpleegd kon worden toen hij nog wel in dienst was, is dan niet meer beschikbaar.

Bronverwijzingen

Bronnen die deze eis onderbouwen zijn:

Overweging

Het ontwerpen van een metagegevensschema is in wezen hetzelfde als het ontwerpen van een informatiemodelBeschrijving van de structuur en betekenis van de informatieobjecten in een bepaald domein., in dit geval voor metagegevens. Een generiek vraagstuk bij het ontwerpen van elk informatiemodel is de vraag of gegevens die buiten het eigen informatiemodel zijn gemodelleerd en worden beheerd - de externe gegevensbron - gebonden moeten worden aan het eigen informatiemodel. Dat kan door er een verwijzing naar te maken (by reference) of door de relevante gegevens over te nemen in het eigen informatiemodel (by copy). Het kan allebei; de keuze hangt af van  de eigen informatiebehoefte en de karakteristieken van de externe gegevensbron.

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief