Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Reproductie metagegevens (Vervallen)

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Reproductie metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. (Vervallen)
DUTO-0023info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Van elk informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. kan een (gedeeltelijke) reproductieResultaat van de conversie van een informatieobject (het origineel) naar een ander informatieobject. van alleen de metagegevens gegenereerd worden, overeenkomstig het metagegevensschemaBeschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevens van een informatieobject..

Toelichting

Reden vervallen: implementatiekeuze. Een gedeeltelijke reproductie is een informatieobject waarvan een gedeelte van de essentiële kenmerkenDe kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject. gelijk is aan de essentiële kenmerken van een ander informatieobject. Bijvoorbeeld: een reproductie waarin alleen de metagegevens zijn opgenomen. Of een lage resolutie thumbnail van een foto. Het ligt voor de hand om verwijzingen te maken met een duurzame URL.


Bronverwijzingen

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen

Publicatiestatus

Vervallen

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief