Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Eis 5 - Weergave

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Eis 5 - Weergave
DUTO-0025info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Van elk informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. is een weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie. beschikbaar, binnen redelijke tijd en inspanning.

Doel

De informatiegebruiker (mens) kan het informatieobject inzien.

Toelichting

Een informatieobject is niet rechtstreeks waarneembaar voor een mens. Daarvoor moet het eerst omgezet worden naar een voor de gebruiker waarneembare vorm. Dat wordt een weergave genoemd. Zonder weergave is een informatieobject ongeschikt voor menselijk gebruik. Er mogen geen onredelijke technische of procedurele belemmeringen zijn om een weergave op te vragen als een gebruiker daar recht op heeft (zie Eis 7). Wat een onredelijke belemmering is hangt af van de aard van de informatie en de gebruikers en moet daarom voor elke geval apart worden vastgesteld. Omdat de technische mogelijkheden en maatschappelijke verwachtingen aan verandering onderhevig zijn, moet deze afweging geregeld herijkt worden.

Implementatieadvies

  1. Maak een persistente URL voor het opvragen van de weergave. Deze kan gebruikt worden om te verwijzen naar het informatieobject. Bijvoorbeeld vanuit een zoekresultaat, e-mail, metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. van een ander informatieobject of bookmarks.
  2. Stel vast wat de mogelijke gebruikersgroepen zijn die inzagerecht hebben. Voer regelmatig gebruikersonderzoek onder deze gebruikersgroepen uit om te bepalen of de benodigde tijd en inspanning inderdaad als redelijk ervaren wordt.

Voorbeelden

Webpagina in een webbrowser. Afspelen van video. Openen van een tekst met een viewer. Openen van een mail met een mailapplicatie.


Publicatiestatus

Gepubliceerd

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief