Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Eis 8 - Gedeeltelijke weergave

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Eis 8 - Gedeeltelijke weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie.
DUTO-0027info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Als een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. slechts gedeeltelijk openbaar is, dan zijn er een gedeeltelijke weergave en exportPresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor machinale interpretatie. beschikbaar waarin alleen de openbare delen zijn opgenomen.

Doel

Gebruikers hebben zoveel als mogelijk toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. tot informatie, met inachtneming van eventuele restricties op de openbaarheid.

Toelichting

Informatieobjecten die in principe openbaar zijn, kunnen onderdelen bevatten die niet openbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze privacygevoelig zijn of de belangen van de staat kunnen schaden. Een overheidsorganisatie hoeft deze niet-openbare onderdelen niet toegankelijk te maken voor het publiek, maar de openbare delen wel. Daar dienen de gedeeltelijke weergave en export voor. Het maken van een gedeeltelijke weergave of export wordt wel 'zwart lakken' genoemd. Naar analogie van de stukken die de overheid openbaar maakt waarin delen met een zwarte stift onzichtbaar zijn gemaakt.

Voorbeelden

  • Een WOB-verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur waarbij op verzoek documenten beschikbaar moeten worden gesteld. Bij het beschikbaar stellen kunnen bij voorbeeld persoonsnamen zijn weggelaten ter bescherming van de privacy van betrokken.

Bronverwijzingen

  • Wet Openbaarheid van Bestuur, art. 7 & 10. Merk op dat deze wet openbaarheid regelt op het niveau van gegevens en niet op het niveau van informatieobjecten. Dat maakt het mogelijk dat onderdelen van een informatieobject openbaar gemaakt moeten worden, terwijl andere onderdelen van hetzelfde informatieobject niet openbaar blijven.

Publicatiestatus

Gepubliceerd

Kwaliteitscriteriawiki Nationaal Archief