Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Eis 4 - Vindbaar

DUTO wiki > DUTO:Eisen > Eis 4 - Vindbaar
DUTO-0031info.pngHet permanent ID is een volgnummer. Dit is een aanduiding die niet verandert bij nieuwe versies van de DUTO kwaliteitseisen.

Eis

Er is een zoekfunctie waarmee alle informatieobjecten vindbaar zijn, binnen redelijk tijd en inspanning.

Doel

Gebruikers kunnen de informatie vinden die ze nodig hebben.

Toelichting

Vindbaarheid is de basis van toegankelijkheid. Als een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. niet vindbaar is voor een gebruiker die er recht op heeft (zie Eis 7), dan bestaat het effectief niet. Vindbaarheid is geen absoluuut begrip. Wat gebruikers redelijk vinden, is afhankelijk van wat technisch mogelijk is en waar ze bekend mee zijn.

Implementatieadvies

  • Doe gebruikersonderzoek om te bepalen welke termijn en inspanning redelijk is. Herhaal dit onderzoek omdat gebruikerswensen wijzigen naarmate er technisch meer mogelijk is.
  • Biedt zoekfunctionaliteit vergelijkbaar met de grote internetzoekmachines en internetdiensten (zoals webwinkels en verkoopsites voor particulieren).
  • Biedt per gebruikersgroep een zoekfunctie aan die toegespitst is op de behoeften van die groep. Bijvoorbeeld één voor eigen medewerkers, één voor ketenpartners en één voor het publiek.
  • De zoekfunctie ondersteunt zoeken door alle tekstgegevens van informatieobjecten ('full text search')
  • De zoekfunctie ondersteunt zoeken door specifieke metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. ('advanced search' of 'faceted search')
  • Gebruik een centrale zoekmachine voor alle informatieobjecten. Dat voorkomt dat gebruikers eerst moeten zoeken naar de juiste zoekfunctie.
  • Sluit op de centrale zoekfunctie alle applicaties aan waarin informatieobjecten worden beheerd.
  • De zoekfunctie is beschikbaar vanuit elke gangbare gebruiksomgevingGeheel van voorzieningen waar een gebruiker (mens of machine) over kan beschikken om toegang te krijgen tot informatie..

Bronverwijzingen

  • Archiefregeling artikel 20: "De zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. zorgt ervoor dat het archiveringssysteem de toegankelijke staat van archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. waarborgt, zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan worden gevonden: 1°. aan de hand van de daaraan gekoppelde metagegevens; of 2°. door middel van een andere ontsluitingsmethode; "* NEN 2082 eisBehoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. 45: "zoeken [moet] mogelijk zijn op: contextuele metadata en/of (rubriek(en) van) een classificatieschemaAanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën.. Het zoeken moet mogelijk zijn met afzonderlijke gegevens of met een combinatie van gegevens en dit op elk aggregatieniveau."

Publicatiestatus

Gepubliceerd

Kwaliteitscriteria


wiki Nationaal Archief