Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Entiteit

DUTO wiki > Begrippen > Entiteit

Definitie

Elk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen

Toelichting

Een entiteitElk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen is iets dat men kan beschrijven en waarover men kan praten of anderszins kan communiceren. Een entiteit kan fysiek zijn, zoals een persoon, een auto of een gebouw. Maar het kan ook abstract zijn, zoals een functie, een procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak., een beleidsonderwerp, een idee of een verschijnsel zoals een zonsopgang. Belangrijke entiteiten in DUTO zijn:

  • processen waarin men informatieobjecten ontvangt, creëert, gebruikt en beheert;
  • actoren die betrokken zijn bij die processen, zoals medewerkers en burgers;
  • onderwerpen waarop een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. betrekking heeft;
  • gerelateerde informatieobjecten;
  • applicaties waarmee men informatieobjecten creëert, verwerkt, bewerkt, beheert en raadpleegt.


Merk op dat een entiteit bestaat los van het feit of hierover gegevens beschikbaar zijn of niet. Een entiteit is dus niet noodzakelijk verbonden aan een informatieobject.

Voorbeelden

Informatieobject. Auto. Gebouw. Persoon. Activiteit. Idee. Proces.

Bronverwijzingen

  • ISO 11179-1:2004, definitie 3.2.10
  • ISO/IEC 2382-17:1999, definitie 17.02.05

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief