Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Essentiële kenmerken

DUTO wiki > Begrippen > Essentiële kenmerken

Definitie

De kenmerken van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject.

Toelichting

Digitale informatie verandert regelmatig van hoedanigheid. Het behoud van de essentiële kenmerkenDe kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject. is dan een voortdurend aandachtspunt. Essentiële kenmerken bepalen namelijk de betekenis van het informatieobject.

Er zijn wijzigingen die de betekenis van een informatieobject veranderen. Bijvoorbeeld: een notitie gaat van klad naar concept naar vastgesteld. Of: een wet wordt aangepast, informatie wordt toegevoegd aan een vergunningaanvraag of een persoon verhuist. 

Maar er zijn ook wijzigingen die de betekenis van een informatieobject niet veranderen. Zoals het verplaatsen van gegevens naar een andere drager, het omzetten naar een ander bestandsformaatDe code waarin digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen in een computerbestand. of de regelafstand in een tekst. 

Of een kenmerk essentieel is, hangt af van de rol die het informatieobject speelt in het bronprocesHet werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt.. Zo is voor bepaalde informatie de kleur van de ondergrond van betekenis, of het lettertype. Maar voor andere informatie weer niet.

Voorbeelden

Tekst, lettergrootte, pagina-indeling, resolutie van plaatjes, formules (bij spread sheets), opmaak, metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven..

Bronverwijzingen

Voor ‘essentiële kenmerken’ bestaat geen gezaghebbende definitie. De DUTO-defintie is gebaseerd op de toelichting op artikel 17 van de Archiefregeling: "De eisen aan inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag van digitale archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. moeten afzonderlijk worden vastgelegd. [..] Beschrijving van de essentiële kenmerken van archiefbescheiden is belangrijk omdat het de maatstaf is waarmee hun authenticiteit vastgesteld kan worden, na bijvoorbeeld conversieHet omzetten van een informatieobject van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere. of migratieHandeling waarbij records worden overgezet van het ene systeem naar het andere, met behoud van authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.."

Publicatiestatus

Concept
wiki Nationaal Archief