Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Gebruiksomgeving

DUTO wiki > Begrippen > Gebruiksomgeving

Definitie

Geheel van voorzieningen waar een gebruiker (mens of machine) over kan beschikken om toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. te krijgen tot informatie.

Toelichting

De gebruikersomgeving kan verschillen per type gebruiker (medewerker, burger, big-data software, etcetera). Mogelijk dat de beheerder van informatie eisen stelt aan de gebruikersomgeving om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde informatie.

Voorbeelden

Een DWR werkomgeving (voor rijksambtenaren). Een pc met internetverbinding, een HTML5 webbrowser en een Pdf-viewer (voor een burger). Een Android-device vanaf versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan. 4 (voor burger).

Bronverwijzingen

Uit de gezaghebbende bronnen is geen vergelijkbaar begrip bekend. Mogelijk omdat de invloed van de gebruikersomgeving minder relevant is voor de toegang tot papieren informatie.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief