Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Kwaliteitscriterium: Interpreteerbaar

DUTO wiki > Waarom DUTO? > Kwaliteitscriterium: Interpreteerbaar
Gebruikers kunnen leesbare informatie op de juiste manier interpreteren. Zodat ze er betekenis aan kunnen hechten en conclusies uit kunnen trekken. Daarvoor is het van belang om te weten in welke contextDe entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen. de informatie is gemaakt en gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer en door wie het is gemaakt, binnen welke organisatie, vanuit welk procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak., met welk doel en wie heeft het ingezien of gewijzigd.

Wordt geoperationaliseerd door


wiki Nationaal Archief