Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Metagegevensschema

DUTO wiki > Begrippen > Metagegevensschema

Definitie

Beschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevensGegevens die een informatieobject beschrijven. van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit..

Toelichting

Een metagegevensschemaBeschrijving van de structuur en betekenis van de metagegevens van een informatieobject. is een informatiemodelBeschrijving van de structuur en betekenis van de informatieobjecten in een bepaald domein. waarin alleen de metagegevens van de informatieobjecten beschreven zijn. Zie verder de toelichting op het begrip informatiemodel.

Voorbeelden

Bronverwijzingen

  • Zie informatiemodel
  • NEN-ISO 23081 (standaard voor metagegevens) hanteert als definitie voor schema: "logische structuur die het verband aangeeft tussen elementen van metagegevens, doorgaans door regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van metagegevens, vooral met betrekking tot de semantiek, de syntaxis en de keuzevrijheid (mate van verplichting) van waarden." De DUTO-definitie komt op hetzelfde neer, maar is afgeleid van het algemenere begrip informatiemodel.

Publicatiestatus

Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief