Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Ondersteunde gebruikersomgeving

DUTO wiki > Begrippen > Ondersteunde gebruikersomgeving

Definitie

Gebruikersomgeving die door de zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. ondersteund wordt voor de weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie. van zijn informatieobjecten.

Toelichting

De ondersteunde gebruikersomgevingGebruikersomgeving die door de zorgdrager ondersteund wordt voor de weergave van zijn informatieobjecten. kan verschillen per informatietype en per gebruikersgroep. Bijvoorbeeld: de weergave van bouwtekeningen voor een architect vereist mogelijk een andere gebruikersomgeving dan de weergave van een beleidsnotitie voor een burger.

Bronverwijzingen

Eigen definitie voor DUTO.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief