Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Open standaard

DUTO wiki > Begrippen > Open standaard

Definitie

Afspraken vastgelegd in specificatiedocumenten die beheerd worden in een open standaardisatieproces dat voldoet aan: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie.

Voorbeelden

JPEG, PDF/A, ISO 15489, XML, ODF.

Bronverwijzingen

Over open standaarden (website Forum Standaardisatie)

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief