Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

DUTO wiki

DUTO wiki >  DUTO wiki
DUTO is een standaard programma van kwaliteitseisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken.. De eisen gaan over de inhoud van de overheidsinformatie en de functionaliteit om toegangRecht, gelegenheid of hulpmiddel voor het vinden, gebruiken of terugzoeken van informatie. te krijgen tot overheidsinformatie. Met de DUTO-eisen kunnen overheidsorganen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de digitale informatie die ze ontvangen en creëren, duurzaam toegankelijkToegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard. te maken. DUTO is bedoeld voor alle informatieprofessionals die betrokken zijn bij het (her)inrichten van werkprocessen en de daarbij gebruikte applicaties.

Over deze versieEen afzonderlijk informatieobject uit een reeks die door opeenvolgende wijzigingen is ontstaan.

Dit is DUTO 1.0. Deze versie is vastgesteld tijdens de DUTO-stuurgroep van 12 april 2016. Zie het overzicht van wijzigingen voor wijzigingen ten opzichte van de vorige versies.

Reageren

Wij nodigen je uit om op deze wiki mee te praten over de inhoud van DUTO. Om reacties te kunnen plaatsen en reacties van anderen te kunnen zien, kun je een account aanmaken.

Contact

Praktische vragen over DUTO kunnen per e-mail opgestuurd worden naar contact@nationaalarchief.nl. Bijvoorbeeld een verzoek om een presentatie te geven of om te praten over de toepassing van DUTO in de eigen organisatie.
wiki Nationaal Archief