Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Overheidsorgaan

DUTO wiki > Begrippen > Overheidsorgaan

Definitie

Organisatie die volgens de Archiefwet 1995 een overheidsorgaanOrganisatie die volgens de Archiefwet 1995 een overheidsorgaan is. is.

Toelichting

Dit zijn de ministeries, Hoge Colleges van Staat, het Kabinet der Koning, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, zelfstandige bestuursorganen (ZBO's), publiekrechtelijke bedrijfs- en beroepsorganisaties (PBO’s) en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen die bekleed zijn met enig openbaar gezag.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief