Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Reproductie

DUTO wiki > Begrippen > Reproductie

Definitie

Resultaat van de conversieHet omzetten van een informatieobject van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere. van een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. (het origineel) naar een ander informatieobject.

Toelichting

Digitale reproducties worden veelal gemaakt om informatie toegankelijk te maken voor een andere applicatie dan de beheerapplicatie. Of als de beheerapplicatie vernieuwd wordt.

Van digitale informatie worden vaker reproducties gemaakt dan van papieren informatie. Dat komt omdat een papieren origineel fysiek uitgewisseld kan worden; bij digitale informatie kan dat niet - er is bij uitwisseling altijd sprake van een reproductieResultaat van de conversie van een informatieobject (het origineel) naar een ander informatieobject.. Daarmee vervaagt voor gebruikers het onderscheid tussen origineel en reproductie. Maar het blijft wel relevant. Bij het maken van een reproductie kan makkelijk informatie verloren of kapot gaan, zonder dat de gebruiker dat door heeft.

Een reproductie kan een andere technische vorm aannemen dan het origineel, maar dat hoeft niet. Wordt een bestand bijvoorbeeld zonder aanpassingen  gekopieerd van de ene naar de andere drager, dan is de kopie een reproductie met dezelfde technische vorm. Een informatieobject kan veel verschillende reproducties hebben, in veel verschillende vormen.

De definities van 'reproductie' en 'weergavePresentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor menselijke interpretatie.' lijken op elkaar, maar zijn niet gelijk. Het verschil is dat een reproductie een informatieobject is (dat niet rechtstreeks waarneembaar hoeft te zijn) en dat een weergave rechtstreeks waarneembaar is (maar geen informatieobject hoeft te zijn). Een weergave kan ook een reproductie zijn (zoals een printje), maar dat hoeft niet. Een weergave is vaak niet vastgelegd, maar slechts vluchtig aanwezig - via een gebruikersinterface van een computer.

Al tijdens de archiefvorming kunnen archiefstukken om administratieve redenen worden gekopieerd. In een digitaal systeem gebeurt dat door scannen of imaging. Het product ervan heet image, als de kopie een afbeelding is van het eraan ten grondslag liggende informatieobject. Het procédé waarbij de lettertekens en symbolen in een informatieobject in gecodeerde vorm worden gescand, levert slechts een kopie op als daarna het informatieobject weer in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm is op te roepen en te reproduceren. Hier wordt voor beide procédés voorgesteld: digitale kopie of reproductie.

Voorbeelden

Kopie van een bestand naar een andere drager. Omzetting van een Word-bestand naar een PDF-bestand. Fotokopie van een papieren document. Digitale scan van een papieren document. Omzetting van databasegegevens bij de update van een applicatie.

Bronverwijzingen

De DUTO-definitie is gebaseerd op de toelichting bij het Archiefbesluit: "iedere gelijkluidende weergave van een origineel in een andere gedaante of op een andere drager". Hierbij is de toevoeging 'gelijkluidendEigenschap dat een reproductie/weergave de essentiële kenmerken van het origineel juist en volledig representeert/weergeeft.' niet in de definitie opgenomen, maar het wordt steeds expliciet genoemd als een reproductie gelijkluidend moet zijn.

De DUTO-definitie is ook in de geest van de ANV: "Buiten of na de archiefvorming vervaardigde fotografische of digitale afbeelding van een document".  De DUTO-definitie is echter anders geformuleerd, voor een betere aansluiting op de andere DUTO-begrippen.

De definitie lijkt op die van 'afschrift' in de ANV, lemma 51: "Document gelijkluidend aan een ander document, waarnaar het is vervaardigd."

Publicatiestatus

Concept
wiki Nationaal Archief